Karayolu Kargo Servisi

Karayolu Kargo Servisi...

Havayolu Kargo Servisi

Havayolu Kargo Servisi...

Demiryolu Kargo Servisi

Demiryolu Kargo Servisi...

Denizyolu Kargo Servisi

Denizyolu Kargo Servisi...

Insan Kaynakları Politikamız

Kaynağı insan olan her şey bizim için önemli…

Türksped için hedeflere ulaşmanın ve başarılı olmanın en önemli kaynağı insandır. Bu nedenle Türksped, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü kılmayı hedefler.

Kurum kültürü çerçevesinde çalışanlara ortak bir bakış açısı kazandırmak, insan kaynağını en etkin biçimde kullanmak, çalışanlar için gerekli olan eğitim olanaklarını sağlamak, insan kaynakları fonksiyonlarını planlamada ve gerçekleştirmede 'müşteri odaklılık' anlayışını ön planda tutmak, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması çalışmalarını koordine ederek şirket organizasyonu içinde çalışanlara yatay-dikey hareket olanağı sağlamak, Türksped İnsan Kaynakları'nın başlıca ilkeleridir.

Bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı insanları katmak, onlara yatırım yaparak eşit şartlar altında gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmak, Türksped'in en önemli ilkelerindendir.

Çalışma ortamında ileri teknoloji ile sürekli bilgi akışı sağlanır. Çünkü kararların hızlı ve sağlıklı alınması, ancak bilgi akışı ve uygun teknoloji ile gerçekleşebilir. Bu da iletişim kanallarının açık olması, sorunların ve konuların her yönüyle konuşulması ve tartışılması ile mümkün olur. Türksped sorunların masa başında değil, yerinde ve anında çözülmesi gerektiği inancını taşır.

Türksped İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Türksped'in gelişme politikaları doğrultusunda katılımcılığı, üretkenliği ve ekip çalışmasını destekleyen bir insan kaynakları programı uygular. Hedef; girişimci, katılımcı, problem çözücü, yaratıcı, sosyal, kültürel ve çevre bilinci yüksek, mutlu ve coşkulu profesyoneller yetiştirmektir.